Herstart vieringen

Met het afbouwen van de lockdown maatregelen zullen er in juni en juli vieringen onder strikte voorwaarden in de kerk worden gehouden

 

JUNI

Op de donderdagavonden 11, 18 en 25 juni om 19.00 uur is er een Eucharistieviering in de kerk. Voor deze viering dient u zich aan te melden via de website www.aanmeldenolv.nl of te bellen met het secretariaat. Maximaal 30 mensen zijn wettelijk toegestaan.

Op de zondagen zullen de vieringen komen vanuit De Waaier (niet toegankelijk voor publiek); deze vieringen zijn te volgen via Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCO7f6aewZ7Gzl8SO2xmYbGg)

 

JULI

In de maand juli zullen we weer op het vertrouwde tijdstip op zondag om 9.30 uur vieren. U kunt gaan zitten op de aangegeven plaatsen. Maximaal 75 kerkgangers. Om de drempel zo laag mogelijk te houden kiezen we voor het winkelwagentjesmodel. Wees niet bang, u hoeft geen karretje mee te nemen, maar wél verplicht iedere kerkganger één boekje. Zijn de boekjes op en komt u daarna, dan kunt u helaas niet deelnemen aan de viering.

Liturgische agenda

zondag 7 juni

11:00

H. Drieëenheid, geen viering in de kerk, digitaal alternatief

locatie: Online viering

voorganger: Pastor E. Kaak / Diaken R. Simileer

donderdag 11 juni

19:00

Eucharistie, Sacramentsdag (kerkgebouw, vooraf aanmelden, max. 30 personen)

Zang: Orgel, evt. met cantor

locatie: O.L. Vrouwekerk (Naarderstraat)

voorganger: Pastor E. Kaak

zondag 14 juni

11:00

Sacramentsdag, geen viering in de kerk, digitaal alternatief

locatie: Online viering

voorganger: Pastor E. Kaak / Diaken R. Simileer

donderdag 18 juni

19:00

Eucharistie, donderdag 11e week door het jaar (kerkgebouw, vooraf aanmelden, max. 30 personen)

Zang: Orgel, evt. met cantor

locatie: O.L. Vrouwekerk (Naarderstraat)

voorganger: Pastor E. Kaak

zondag 21 juni

11:00

12e zondag door het jaar, geen viering in de kerk, digitaal alternatief

locatie: Online viering

voorganger: Pastor E. Kaak / Diaken R. Simileer

donderdag 25 juni

19:00

Eucharistie, donderdag 12e week door het jaar (kerkgebouw, vooraf aanmelden, max. 30 personen)

locatie: O.L. Vrouwekerk (Naarderstraat)

voorganger: Pastor E. Kaak

zondag 28 juni

09:30

13e zondag door het jaar, geen viering in de kerk, digitaal alternatief

locatie: Online viering

voorganger: Pastor E. Kaak / Diaken R. Simileer

zondag 5 juli

09:30

Eucharistie, 14e zondag door het jaar (maximaal 75 bezoekers)

locatie: O.L. Vrouwekerk (Naarderstraat)

voorganger: Pastor E. Kaak

Nieuws

02-06-2020

Herstart vieringen in juni, juli en augustus

Na een lange tijd gesloten te zijn voor vieringen zal vanaf juni onze kerk weer geopend zijn. Deze informatie is voor de maanden juni, juli en augustus. VIERINGEN Zoals reeds hierboven vermeld beginnen vanaf juni weer de vieringen in onze kerk. In eerste instantie op donderdagavond om 19.00 uur. U bent van harte welkom maar […]

Lees meer

02-06-2020

Bericht van de pastor

Beste parochianen, Hoe gaat het nu verder? Op welke wijze? Deze vraag werd de afgelopen week dikwijls gesteld. Maar misschien is het goed even kort terug te blikken op de afgelopen tijd. Zondag 8 maart, de laatste viering in de kerk door pastoor Dresmé met het OLVOO-koor, en nu ruim 2,5 maand verder. Geen vieringen […]

Lees meer

02-06-2020

Brief van Mgr. Jan Hendriks

Bij het aantre­den als bis­schop van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam heeft Mgr. Hendriks een brief ge­schre­ven. Door de bij­zon­dere omstan­dig­he­den vanwege het corona­vi­rus wil de bis­schop zich graag middels een brief tot u richten. Download de brief als PDF  

Lees meer

02-06-2020

Nieuwe bisschoppen Haarlem-Amsterdam en leger

Paus aanvaardt ontslag Mgr. Jos Punt Paus Fran­cis­cus heeft het ont­slag aanvaard dat door Mgr. dr. Jos Punt om ge­zond­heidsre­denen is aan­ge­vraagd. Mgr. dr. Jan Hendriks volgt hem op als bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam en Mgr. dr. Everard de Jong als leger­bis­schop (Militair Or­di­na­ri­aat).   Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam Mgr. Jan Hendriks volgt Mgr. Jos Punt op die […]

Lees meer

Ons kerkgebouw

De Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen werd op verzoek van de bisschop van Utrecht gebouwd om de St. Vituskerk te ontlasten. De St. Vituskerk werd eind 19e eeuw te klein voor het aantal parochianen. De bisschop van Utrecht verzocht pastoor M.J. Schräder een parochie voor de nieuwe arbeiderswijk ‘over ’t spoor’ op te zetten.

Lees meer

Parochies in Hilversum

St. Vitus-Willibrord

Emmastraat 7

1211 NE, Hilversum

Tel: 035-624 74 15

E-mail: secretariaat@vitus.nl

H. Hart – Joseph

Dr. Cuypersplein 5a

1222 NC, Hilversum

Tel: 035-685 9738

E-mail: secretariaat@hhartjoseph.nl

Emmaus-Paulus

Kerkelandenlaan 5

1216 RN, Hilversum

Tel: 035-624 2892

E-mail: emmaus-paulus@emmaus-paulus.nl