Laatste update: 21 oktober 2020

Er worden onder strikte voorwaarden vieringen in de kerk gehouden

  • Er zijn vieringen op het vertrouwde tijdstip op zondag om 9.30 uur.
  • U hoeft zich NIET vooraf aan te melden.
  • U kunt in de kerk gaan zitten op de aangegeven plaatsen (daar waar knielkussens op de banken liggen).
  • Maximaal 30 kerkgangers. Om de drempel zo laag mogelijk te houden kiezen we voor het winkelwagentjesmodel. Iedere kerkganger pakt bij binnenkomst verplicht één liturgieboekje. Zijn de boekjes op en komt u daarna, dan kunt u helaas niet deelnemen aan de viering.
  • Het is verplicht om voor de communie-uitreiking uw handen te ontsmetten; in de kerk is een automaat waarmee u uw handen kunt ontsmetten.
  • Houdt bij het bewegen in de kerk tenminste 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Het advies is om tijdens de viering een mondkapje te dragen, dat bij voor­keur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.
  • Als u verkouden bent, hoest, koorts hebt of andere Covid 19-gerelateerde klachten heeft, dan kunt u niet naar de kerk komen.

Liturgische agenda

zondag 29 november

09:30

Eucharistieviering, 1e zondag van de Advent (maximaal 30 bezoekers)

Locatie: O.L. Vrouwekerk (Naarderstraat)

Voorganger: Pastoor J. Dresmé

Zang: Cantor Hester Westra, piano Miriam Burgers

Bijzonderheden:

lector: R. van der Veen, koster: R. van der Veen

zondag 6 december

09:30

Eucharistieviering, 2e zondag van de Advent (maximaal 30 bezoekers)

Locatie: O.L. Vrouwekerk (Naarderstraat)

Voorganger: Pastor E. Kaak

Zang: Cantor Hester Westra, piano Miriam Burgers

Bijzonderheden:

lector: M. Cuypers, koster: P. Hageman

zondag 13 december

09:30

Eucharistieviering, 3e zondag van de Advent (maximaal 30 bezoekers)

Locatie: O.L. Vrouwekerk (Naarderstraat)

Voorganger: Pastor E. Kaak

Zang: OLVOO-koor kleine bezetting

Bijzonderheden:

lector: M. Groen, koster: W. Jägers

zondag 20 december

09:30

Eucharistieviering, 4e zondag van de Advent (maximaal 30 bezoekers)

Locatie: O.L. Vrouwekerk (Naarderstraat)

Voorganger: Pastoor J. Dresmé

Zang: Cantor Hester Westra, piano Miriam Burgers

Bijzonderheden:

lector: P. Hageman, koster: P. Hageman

Nieuws

13-10-2020

Corona-update

Zoals u via het nieuws en andere media reeds vernomen zult hebben is helaas het aantal coronabesmettingen weer flink opgelopen. Aan de kerken is gevraagd het bezoekersaantal van de kerkdiensten terug te brengen tot 30 personen. Dit aantal is exclusief priester, zangers, kosters enz. Het bisdom heeft de parochies verzocht hieraan gehoor te geven. We […]

Lees meer

22-09-2020

Vieringen t/m eind november

In vieringen vanaf september hervatten we voorzichtig de muzikale ondersteuning van de vieringen. Op de eerste en derde zondag van de maand wordt de zang verzorgd door cantor Hester Westra. Zij wordt daarbij begeleid op piano en/of orgel door Miriam Burgers. Op de tweede en vierde zondag van de maand verzorgt het OLVOO-koor in kleine […]

Lees meer

03-07-2020

Vieringen in juli en augustus

Na een voorzichtige start in juni, begint de parochie in juli met ‘gebruikelijke’ zondagse vieringen, weer op het vertrouwde tijdstip om 9.30 uur.

U hoeft zich niet vooraf aan te melden voor de viering

U kunt in de kerk gaan zitten op de aangegeven plaatsen. Maximaal 75 kerkgangers. Om de drempel zo laag mogelijk te houden kiezen […]

Lees meer

02-06-2020

Herstart vieringen in juni, juli en augustus

Na een lange tijd gesloten te zijn voor vieringen zal vanaf juni onze kerk weer geopend zijn. Deze informatie is voor de maanden juni, juli en augustus.

VIERINGEN

Zoals reeds hierboven vermeld beginnen vanaf juni weer de vieringen in onze kerk. In eerste instantie op donderdagavond om 19.00 uur. U bent van harte welkom maar dient zich […]

Lees meer

De Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen werd op verzoek van de bisschop van Utrecht gebouwd om de St. Vituskerk te ontlasten. De St. Vituskerk werd eind 19e eeuw te klein voor het aantal parochianen. De bisschop van Utrecht verzocht pastoor M.J. Schräder een parochie voor de nieuwe arbeiderswijk ‘over ’t spoor’ op te zetten.

Lees meer

Parochies in Hilversum

St. Vitus-Willibrord

Emmastraat 7

1211 NE, Hilversum

Tel: 035-624 74 15

E-mail: secretariaat@vitus.nl

H. Hart – Joseph

Dr. Cuypersplein 5a

1222 NC, Hilversum

Tel: 035-685 9738

E-mail: secretariaat@hhartjoseph.nl

Emmaus-Paulus

Kerkelandenlaan 5

1216 RN, Hilversum

Tel: 035-624 2892

E-mail: emmaus-paulus@emmaus-paulus.nl