Laatste update: 3 mei 2021

Er worden onder strikte voorwaarden vieringen in de kerk gehouden

  • Er zijn vieringen op het vertrouwde tijdstip op zondag om 9.30 uur.
  • U hoeft zich NIET vooraf aan te melden
  • U kunt in de kerk gaan zitten op de aangegeven plaatsen (daar waar knielkussens op de banken liggen).
  • Maximaal 60 kerkgangers. Om de drempel zo laag mogelijk te houden kiezen we voor het winkelwagentjesmodel. Iedere kerkganger pakt bij binnenkomst verplicht één liturgieboekje. Zijn de boekjes op en komt u daarna, dan kunt u helaas niet deelnemen aan de viering.
  • Het is verplicht om voor de communie-uitreiking uw handen te ontsmetten; in de kerk is een automaat waarmee u uw handen kunt ontsmetten.
  • Houdt bij het bewegen in de kerk tenminste 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Het advies is om tijdens de viering een mondkapje te dragen, dat bij voor­keur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.
  • Als u verkouden bent, hoest, koorts hebt of andere Covid 19-gerelateerde klachten heeft, dan kunt u niet naar de kerk komen.

Liturgische agenda

zondag 25 juli

09:30

17e zondag door het jaar, Eucharistieviering (maximaal 60 personen)

Locatie: O.L. Vrouwekerk (Naarderstraat)

Voorganger: Pastor E. Kaak

Zang: Cantor Samuel Reid Navarro, organist Jaap Jan Steensma

Bijzonderheden: lector M. Groen / koster W. Jägers

zondag 1 augustus

09:30

18e zondag door het jaar, Eucharistieviering (maximaal 60 personen)

Locatie: O.L. Vrouwekerk (Naarderstraat)

Voorganger: Pastoor J. Dresmé

Zang: Cantor Hester Westra, organist ntb

Bijzonderheden: lector M. Cuypers / koster P. Hageman

zondag 8 augustus

09:30

19e zondag door het jaar, Woord- en Communieviering (maximaal 60 personen)

Locatie: O.L. Vrouwekerk (Naarderstraat)

Voorganger: Diaken W. Balk

Zang: Cantor Lucia Rikkert de Koe, orgel Boudewijn Zwanenburg

Bijzonderheden: lector R. van der Veen / koster R. van der Veen

zondag 15 augustus

09:30

Maria Hemelvaart, Eucharistieviering (maximaal 60 personen)

Locatie: O.L. Vrouwekerk (Naarderstraat)

Voorganger: Pastor E. Kaak

Zang: Cantor Hester Westra, organist ntb

Bijzonderheden: lector R. Bogerman / koster W. Jägers

Nieuws

12-07-2021

Bereikbaarheid secretariaat in vakantietijd

Het parochiesecretariaat is i.v.m. vakantie beperkt bereikbaar van 22 juli
tot en met 13 augustus. De email wordt – beperkt- gelezen en de voicemail
wordt regelmatig beluisterd in de vakantieperiode. Voor uitvaarten of een
ziekenzalving/-zegen wordt er altijd een mobiel nummer vermeld op het
voicemailbericht. Het secretariaat is in principe wel telefonisch bereikbaar
op dinsdag- […]

Lees meer

04-05-2021

Meer bezoekers toegestaan bij vieringen

De Nederlandse bisschoppen hebben eerder deze week besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal bezoekers bij vieringen. In grotere kerken – waar meer dan 300 zitplaatsen zijn – mag voortaan maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen worden bezet. Gezien de huidige fase van de coronapandemie, is een verdere […]

Lees meer

24-03-2021

Nieuwsupdate Goede Week en Pasen O.L.Vrouw-Verrijzenis

Beste parochianen,

Als ik u dit schrijf is net de persconferentie van president Rutte en minister de Jonge afgelopen. Teleurstelling, dat is wat ik veel voorbij zie komen aan reacties op die persconferentie. “Niet te geloven”, schreef iemand met grote letters en veel uitroeptekens en een reeks aan boze emoji’s.

De afgelopen tijd lijkt in onze samenleving […]

Lees meer

02-02-2021

Kerkbalans, u doet toch ook mee?

De eerste maanden van 2021 staan in het teken van de Actie Kerkbalans. In deze Corona-tijden is het hard werken om het kerkelijk leven mogelijk te blijven maken. Pastores, medewerkers en vrijwilligers zetten zich daar heel hard voor in. Maar alles wat we doen kost geld, en dat komt juist in deze moeilijke tijden steeds […]

Lees meer

De Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen werd op verzoek van de bisschop van Utrecht gebouwd om de St. Vituskerk te ontlasten. De St. Vituskerk werd eind 19e eeuw te klein voor het aantal parochianen. De bisschop van Utrecht verzocht pastoor M.J. Schräder een parochie voor de nieuwe arbeiderswijk ‘over ’t spoor’ op te zetten.

Lees meer

Parochies in Hilversum

St. Vitus-Willibrord

Emmastraat 7

1211 NE, Hilversum

Tel: 035-624 74 15

E-mail: secretariaat@vitus.nl

H. Hart – Joseph

Dr. Cuypersplein 5a

1222 NC, Hilversum

Tel: 035-685 9738

E-mail: secretariaat@hhartjoseph.nl

Emmaus-Paulus

Kerkelandenlaan 5

1216 RN, Hilversum

Tel: 035-624 2892

E-mail: emmaus-paulus@emmaus-paulus.nl