Laatste update: 25 december 2020

Er worden onder strikte voorwaarden vieringen in de kerk gehouden

  • Er zijn vieringen op het vertrouwde tijdstip op zondag om 9.30 uur.
  • U hoeft zich normaal NIET vooraf aan te melden
  • U kunt in de kerk gaan zitten op de aangegeven plaatsen (daar waar knielkussens op de banken liggen).
  • Maximaal 30 kerkgangers. Om de drempel zo laag mogelijk te houden kiezen we voor het winkelwagentjesmodel. Iedere kerkganger pakt bij binnenkomst verplicht één liturgieboekje. Zijn de boekjes op en komt u daarna, dan kunt u helaas niet deelnemen aan de viering.
  • Het is verplicht om voor de communie-uitreiking uw handen te ontsmetten; in de kerk is een automaat waarmee u uw handen kunt ontsmetten.
  • Houdt bij het bewegen in de kerk tenminste 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Het advies is om tijdens de viering een mondkapje te dragen, dat bij voor­keur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.
  • Als u verkouden bent, hoest, koorts hebt of andere Covid 19-gerelateerde klachten heeft, dan kunt u niet naar de kerk komen.

Liturgische agenda

zondag 28 februari

09:30

Tweede zondag van de Vasten, Eucharistieviering (maximaal 30 personen)

Locatie: O.L. Vrouwekerk (Naarderstraat)

Voorganger: Pastoor J. Dresmé

Zang: OLVOO-koor kleine bezetting

Bijzonderheden: lector P. Hageman / koster P. Hageman

zondag 7 maart

09:30

Derde zondag van de Vasten, Eucharistieviering (maximaal 30 personen)

Locatie: O.L. Vrouwekerk (Naarderstraat)

Voorganger: Pastor E. Kaak

Zang: Cantor Hester Westra, piano Miriam Burgers

Bijzonderheden: lector R. van der Veen / koster R. van der Veen

zondag 14 maart

09:30

Vierde zondag van de Vasten, Eucharistieviering (maximaal 30 personen)

Locatie: O.L. Vrouwekerk (Naarderstraat)

Voorganger: Pastoor J. Dresmé

Zang: OLVOO-koor kleine bezetting

Bijzonderheden: lector P. Hageman / koster P. Hageman

zondag 21 maart

09:30

Vijfde zondag van de Vasten, Woord- en Communieviering (maximaal 30 personen)

Locatie: O.L. Vrouwekerk (Naarderstraat)

Voorganger: Diaken R. Simileer

Zang: Cantor Lucia Rikkert de Koe, piano Miriam Burgers

Bijzonderheden: lector M. Cuypers / koster W. Jägers

zondag 28 maart

09:30

Palmzondag, Eucharistieviering (maximaal 30 personen)

Locatie: O.L. Vrouwekerk (Naarderstraat)

Voorganger: Pastor E. Kaak

Zang: OLVOO-koor kleine bezetting

Bijzonderheden: lector R. Bogerman / koster R. van der Veen

Nieuws

17-02-2021

Vier Pasen!

Nederlandse bisschoppen roepen met speciale website iedereen op: Vier Pasen!

Pasen valt in 2021 op 4 en 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog steeds beperkende maatregelen gelden in verband met de coronapandemie, roepen de Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de […]

Lees meer

02-02-2021

Kerkbalans, u doet toch ook mee?

De eerste maanden van 2021 staan in het teken van de Actie Kerkbalans. In deze Corona-tijden is het hard werken om het kerkelijk leven mogelijk te blijven maken. Pastores, medewerkers en vrijwilligers zetten zich daar heel hard voor in. Maar alles wat we doen kost geld, en dat komt juist in deze moeilijke tijden steeds […]

Lees meer

19-12-2020

Kerst update van de pastor

Beste parochianen,

Hoe anders is dit jaar verlopen dan we dat ons hadden voorgesteld in januari. Voor ieder persoonlijk. Voor ons als parochie. De vieringen, Pasen, uitvaarten, huisbezoeken, koffie drinken, koorrepetities, het verliep anders dan we ons hadden voorgesteld – maar gelukkig kon veel wel doorgang vinden. Dat was alleen mogelijk door de vrijwilligers die zich […]

Lees meer

13-10-2020

Corona-update

Zoals u via het nieuws en andere media reeds vernomen zult hebben is helaas het aantal coronabesmettingen weer flink opgelopen. Aan de kerken is gevraagd het bezoekersaantal van de kerkdiensten terug te brengen tot 30 personen. Dit aantal is exclusief priester, zangers, kosters enz. Het bisdom heeft de parochies verzocht hieraan gehoor te geven. We […]

Lees meer

De Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen werd op verzoek van de bisschop van Utrecht gebouwd om de St. Vituskerk te ontlasten. De St. Vituskerk werd eind 19e eeuw te klein voor het aantal parochianen. De bisschop van Utrecht verzocht pastoor M.J. Schräder een parochie voor de nieuwe arbeiderswijk ‘over ’t spoor’ op te zetten.

Lees meer

Parochies in Hilversum

St. Vitus-Willibrord

Emmastraat 7

1211 NE, Hilversum

Tel: 035-624 74 15

E-mail: secretariaat@vitus.nl

H. Hart – Joseph

Dr. Cuypersplein 5a

1222 NC, Hilversum

Tel: 035-685 9738

E-mail: secretariaat@hhartjoseph.nl

Emmaus-Paulus

Kerkelandenlaan 5

1216 RN, Hilversum

Tel: 035-624 2892

E-mail: emmaus-paulus@emmaus-paulus.nl